Registreren naam nieuwe politieke partij

Wil een nieuwe politieke partij onder een bepaalde naam (aanduiding) meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022? Dan moeten zij uiterlijk 20 december 2021 een registratieverzoek inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente.

Een politieke partij moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (geen stichting). Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid hebben hun statuten vastgelegd in een notariële akte.

Inleveren registratieverzoek

Bij een registratieverzoek moet een partij deze documenten inleveren bij het centraal stembureau:

  • formulier verzoek tot registratie van een aanduiding
  • de statuten (vastgelegd in een notariële akte)
  • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een verklaring van de partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde staan. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven deze lijst te plaatsen
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom

Meer informatie over het registreren van de naam van een nieuwe politieke partij.