November

 • Leden voor stembureaus gezocht

  24 november 2022
 • Eerste stappen voor Nieuwe brandweerkazerne

  24 november 2022

  De gemeente Sliedrecht heeft de locatie Rijnstraat 315, het huidige politiebureau, van de politie gekocht om daar een nieuwe brandweerkazerne te vestigen. De brandweer is nu nog gehuisvest aan de Middeldiepstraat. De gemeente is al lang op zoek naar een goede locatie voor een moderne brandweerkazerne. De gemeente gaat op korte termijn verder in gesprek met de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (VRZHZ) om de plannen verder uit te werken. De start van de werkzaamheden worden niet voor begin 2024 verwacht.

 • Bestemmingsplannen in Sliedrecht vertraagd door stikstofuitspraak

  24 november 2022

  Begin november heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de zogenaamde "bouwvrijstelling". Die vrijstelling betekende dat stikstofuitstoot tijdens de bouwfase van een project niet onderzocht hoefde te worden.
  De Raad van State heeft een streep door die vrijstelling gehaald. Stikstofuitstoot in de bouwfase moet dus voortaan weer gewoon worden berekend en beoordeeld.

 • Aansprakelijkheidsstelling Chemours

  24 november 2022

  De gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben Chemours c.s. aansprakelijk gesteld voor de (milieu)schade die geleden wordt als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van Chemours c.s.

 • Rijkssubsidie maakt nieuwe noord-zuidverbinding Sliedrecht mogelijk

  14 november 2022

  De gemeente Sliedrecht heeft een subsidie gekregen voor de realisatie van een nieuwe noord-zuidverbinding. De subsidie baant letterlijk en figuurlijk de weg voor de ambities in Sliedrecht-Noord. De verbinding biedt een oplossing voor de verkeersdrukte op de Stationsweg en is onmisbaar voor de 1.200 tot 1.500 huur- en koopwoningen die aan de noordkant van de gemeente komen.

 • Spotlights On

  10 november 2022

  Onze regio werd in 18 november 1421 opgeschrikt door de Sint Elisabethsvloed. Een ramp die werd veroorzaakt door een bijzonder zware noordwesterstorm, gevolgd door een zeer hoge stormvloed. Hierdoor braken verschillende dijken waardoor duizenden mensen overleden. Een ramp zonder weerga. Na de ramp hebben de Sliedrechters de handen uit de mouwen gestoken en zijn zij gaan opbouwen. Om stil te staan bij de historie en te laten zien hoe krachtig Sliedrecht en de hele Drechtsteden bouwt aan de toekomst zetten we de bruggen in het licht. Met het evenement Spotlights On wordt de regio Drechtsteden in de schijnwerpers gezet.

 • Energietoeslag 2023

  10 november 2022
 • Ondermijning: als onder- en bovenwereld verweven zijn

  10 november 2022

  We zien steeds vaker dat criminelen gebruik maken van zaken in de bovenwereld om hun illegale activiteiten in de onderwereld mogelijk te maken. Denk aan een café of winkel waar weinig of geen klanten komen maar dat criminelen gebruiken om drugsgeld wit te wassen. Als de bovenwereld de onderwereld hierbij helpt, noemen we dit ondermijning.

 • Sliedrecht heeft een nieuwe begroting

  09 november 2022

  Dinsdagavond 8 november 2022 heeft de gemeenteraad de begroting voor de gemeente vastgesteld. Wethouder Cees Paas "Als we investeren in Sliedrecht doen we dat door niet naar één project te kijken maar zien we wat dat bijdraagt aan de drie thema's die voor onze gemeente belangrijk zijn: veilig en inclusief, ruimtelijke vernieuwing, ondernemend en betrokken."

 • Collegewerkprogramma

  08 november 2022
 • Verborgen Verleden: archeologische opgravingen bij Baanhoek

  03 november 2022

  U heeft ze misschien al zien wapperen: bij de ingang van Sliedrecht West hangen de vlaggen die aankondigen dat er van 26 november 2022 t/m 28 januari 2023 een expositie te zien is in het Sliedrechts Museum over de vondsten die bij Baanhoek zijn gedaan.

 • Afvaltransporten met PFAS naar België voorlopig niet meer mogelijk

  03 november 2022