Gemeente Sliedrecht verbetert kansen voor woningzoekenden

Aanpassing van huisvestingsverordening en doelgroepenverordening een feit.

Tijdens de raadsvergadering van 10 mei heeft de gemeenteraad besloten om de huisvestingsverordening en de doelgroepenverordening vast te stellen. Het besluit werd unaniem genomen. Met beide verordeningen wil de gemeente Sliedrecht de  beschikbare woningen eerlijker verdelen.
Veel mensen zoeken naar een betaalbare woning. Helaas zijn er onvoldoende betaalbare woningen in Nederland. Dat geldt ook voor Sliedrecht. De gemeente wil de beschikbare woningen daarom eerlijker verdelen. Het gaat over huurwoningen tot ongeveer €1.000 per maand en over koopwoningen tot €355.000.

Hoe zorgt de gemeente voor een eerlijker verdeling van betaalbare woningen?

De gemeente wil vooral meer woningen van verschillende prijsklassen laten bouwen. Met die woningen komt de doorstroom in de woningmarkt makkelijker op gang. Voor het bouwen van meer woningen vinden gesprekken plaats met ontwikkelaars en met de woningcorporatie. Door de doelgroepenverordening te wijzigen kan de gemeente ook afspraken maken om een percentage van nieuwe betaalbare woningen te laten bouwen. Denk hierbij aan woningen voor starters en senioren.

Verbeteren van de huisvestingsverordening

Allereerst past de gemeenteraad de huisvestingsverordening aan. We hebben gemerkt dat die verordening niet altijd goed werkt. Zo krijgen mensen in echtscheiding soms vrij makkelijk een woning, waardoor andere mensen langer moeten wachten. Ook gaat Sliedrecht de  opkoopbescherming toepassen. Met opkoopbescherming moet de koper van een woning ook echt in de woning gaan wonen. Hij mag de woning dan niet zomaar doorverhuren. Daarvoor is een vergunning nodig. De opkoopbescherming geldt voor woningen met een WOZ-waarde tot € 355.000,-.