Boomspiegelfeest: Sliedrecht wéér een beetje groener

Vorige week vond het Nationale Boomspiegelfeest plaats. Net als vorig jaar deed de gemeente hier weer aan mee. Op zaterdag 8 oktober beplantten bewoners van de wijk Buitenuitbreiding-west tijdens het boomspiegelfeest hun gekozen boomspiegels.

Buitenuitbreiding-west is een wijk met veel verharding en nogal weinig groen. Ook veel bomen staan in verharding. De onverharde stukjes grond rond de boomstam heten boomspiegels. Die stukjes grond bieden mogelijkheden om de wijk te vergroenen.

Om die reden deed Gemeente Sliedrecht, in samenwerking met NME De Hooizolder en Stichting Sliedrecht Groen, mee met het nationaal georganiseerde Boomspiegelfeest. In de afgelopen weken heeft de gemeente inwoners van de wijk gevraagd om een boomspiegel bij hun woning te adopteren. Daar kwamen vijf positieve reacties op. De gemeente heeft vervolgens die vijf boomspiegels groter gemaakt en voorzien van zwarte grond.

Afgelopen zaterdag werden die boomspiegels fraai ingeplant. Het inplanten werd geopend met een gezellig samenzijn, waar Wethouder Ton Spek het belang van groene boomspiegels benadrukte. Hij deed daarna enthousiast mee met het inplanten. De bewoners zullen voortaan zelf de planten in 'hun' boomspiegel onderhouden en dragen zo bij een en groenere Buitenuitbreiding-west.

01-Boomspiegelfeest Sliedrecht wéér een beetje groener