Wie verdient een lintje. Tot 1 juli 2022 aanmelden!

Kent u iemand die in aanmerking komt voor een lintje? Iemand die zich voor langere tijd heeft ingezet voor de maatschappij en/of voor andere mensen kan in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Aanmelden kan tot 1 juli 2022!

Wie verdient een lintje?

Mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd kunnen worden voorgedragen voor een lintje. Denk dan aan mensen die lang zonder eigenbelang vrijwilligerswerk hebben gedaan of mensen die vele jaren een bestuursfunctie hebben of hebben gehad bij een sportvereniging of zorginstelling. Maar je kunt ook een onderscheiding krijgen als je in een betaalde functie bijzondere prestaties verricht. Prestaties die verder gaan dan wat je mag verwachten van iemand in die functie. En die niet alleen belangrijk zijn voor het bedrijf of de organisatie, maar ook voor de samenleving.

Veel mensen zetten zich jarenlang belangeloos in voor de gemeenschap. Die mensen verdienen sowieso ons respect en waardering. Soms wordt voor die mensen een lintje aangevraagd. Zo heeft burgemeester Jan de Vries tijdens Koningsdag vijf Sliedrechtse inwoners verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Kijk hier terug welke mensen in 2022 een lintje hebben ontvangen.

Hoe werkt het?

Kent u zo iemand en wilt u deze persoon voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Neem dan contact op met Jacqueline de Klerk van het bestuurssecretariaat van de gemeente Sliedrecht: j.de.klerk@sliedrecht.nl of 0184 – 49 58 16.

We bespreken dan samen waarom deze kandidaat een lintje verdient en welke gegevens u moet aanleveren voor een voordracht. De totale aanvraag moet uiterlijk 1 juli 2022 zijn ingediend voor de lintjesregen van 2023.